Biz Kimiz

2005 yılında İstanbul’da faaliyetlerine başlayan BORAN, kendi alanında yüksek bilgi birikimi ve tecrübeye sahip ekibi ile iş ortaklarına farklı bakış açıları sunan ve katma değer yaratan çözümleri geliştirmek ve gerçekleştirmek amacıyla | Farklı Ol mottosu ile kurulmuştur.

Misyonumuz

Müşterilerimiz için satış, satış sonrası hizmetler, sadakat programları, kampanya yönetimi, denetim hizmetleri ve süreç yönetimi alanlarında, özelleştirilmiş yazılım ve teknoloji çözümlerimizi, operasyon yönetimi ve danışmanlık bilgi birikimimiz ile entegre ederek Verimlilik, Etkinlik ve Değer yaratan hizmet ve çözümler üretmek amacımızdır.

Vizyonumuz

Müşterilerimiz için bilgiyi sürekli geliştiren, başarılı ve sıradışı projeleri ortaya koyan, teknoloji ve bilgiyi en ileri seviyede kullanmayı amaçlayan bir iş ortağı olarak devam etmeye kararlıyız.

İşi modelleyen ve iş modeline teknolojiyi entegre eden bir Teknoloji Çözüm Ortağıyız., Uzmanlık alanımızda A’dan Z’ye tüm faaliyetleri gerçekleştiren bir Operasyon Yönetim Şirketiyiz.

Stratejik Hedeflerimiz
 • Teknoloji Çözüm Ortağı olarak; müşterilerimizin faaliyet ve süreçlerini daha verimli ve daha etkin yönetmelerine destek olmak için özelleştirilmiş yazılım ve teknolojik çözümler ile farklılık yaratmaya ve farklı olmaya devam etmek,
 • Tüketici Elektroniği sektörüne yönelik satış sonrası hizmetlerimiz kapsamında teknik destek, onarım merkezi kurma, onarım performans yönetimi, yenileme (refurbishment) ve geri ödeme (refund) süreçlerini, etkin bir hizmet sağlayıcı olarak yürütmeye devam etmek
 • Denetim ve Frauding (Sahte Faaliyet/İşlem izleme ) hizmetlerimiz ile müşterilerimizin kendi iç organizasyonlarını veya dışarıdan aldığı hizmet/ürünleri ulusal/uluslararası standart, yasal mevzuat ve belirlenmiş kurallar seti çerçevesinde denetlemek ve gelişim alanlarını yeterlilik, uygunluk ve etkinlik perspektifinde değerlendirmek
 • Müşteri memnuniyeti izleme (VOC), şikayet yönetimi, çağrı merkezleri hizmetlerimiz kapsamında wellcome call, customer pre-churn ve retention – yakalama- faaliyetlerini uluslararası performans göstergelerine uygun olarak yürütmek
 • Kampanya Yönetimi ve Sadakat Programları alanında teknoloji geliştiren, uygulayan ve birden çok kampanya ve sadakat programını a’dan z’ye tüm yönleri ile yöneten bir firma olarak bu alanda Türkiye’nin en bilinen markası olmak,
 • Müşterilerimizin iş modeline göre özelleştirdiğimiz Field Force Merchandising ve Sell Track çözümlerimiz ile satış kanallarını izleme, analiz etme, karar desteği sağlama, perakende kabiliyetlerini anlama ve arttırmada en optimum çözümleri güvenilir, sistematik ve bütünsel olarak sağlamak,
Değer ve İlkelerimiz
 • Dürüstlüğün, Saygının ve Zenginliğin bir arada olduğu bir çevre yaratmak istiyoruz.
 • İş Ortaklarımız ile uyum içinde çalışırız.
 • İletişim bizim için değerlerimize entegre bir olgudur.
 • Tüm tarafların adil ve dürüst olmasını arzularız.
 • Kaynaklarımızı verimli kullanırız ve en önemli işlere odaklanırız.
 • Kazanan takımın bir parçası olarak başarılarımızı kutlarız.

Ulu önder Atatürk'ün dediği gibi;

"Büyük davamız, en medenî ve müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan Büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu idealin en kısa bir zamanda kavramak için, fikir ve hareketi, beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste, başarı ancak, süreli bir planla ve rasyonel çalışmakla mümkün olabilir."
Mustafa Kemal ATATÜRK
1 Kasım 1937, TBMM Açılış Konuşması
Sürdürülebilir İş Yönetimi

Günümüz iş dünyasında kalite kavramı kabuk değiştirerek müşteri memnuniyetini sağlamanın ötesinde müşterinin algısını izlemeyi benimseyen, ifade edilenin dışında ifade edilmeyen müşteri beklentilerinin gerçekleştirilmesini hedefleyen bir mükemmellik seviyesinde ele alınmaya başlanmıştır.

Kalite yaklaşımı , sürekli iyileştirmenin ötesinde, artan rekabetçi koşullar ve düşük marjlar altında mükemmeli daha kısa sürede elde etmeyi hedefleyen değişimleri yönetebilmeyi, tüm faaliyetlerde risk temelli düşünmeyi, çalışanların katılımlarını sağlamanın ötesinde bağlılıklarına odaklanmayı içeren daha bütünsel bir yapıya bürünmüştür.

Bu değişimlere ayak uyduracak şekilde Boran, bilgi ve birikimlerini, farklılaşan yönetim dinamikleri ve uluslararası yönetim sistemlerinin gereklilikleri ile birleştirerek; süreç bazlı, innovatif, izlenebilir, sürekli gelişmeyi gerçekleştiren, görünmeyen müşteri algısını anlamayı planlayan ve tüm çalışanlarının kendini işin en önemli parçası olduklarını hissettiren ve teşvik eden bir Entegre Yönetim Sistemi oluşturmuştur.

Bu anlayış ile Boran ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereklilikleri tüm iş süreçlerine entegre etmiş ve efektif olarak bu sistemleri uygulamaktadır.

“Sürdürülebilir İş Yönetimi” anlayışı çerçevesinde Boran, yürüttüğü tüm operasyonlarda Çevre Korunma ve Enerji Verimliliği’ ni öncelikleri arasında ele alınmaktadır.

Boran tüm faaliyet ve uygulamalarında ilgili olan birincil ve ikincil yasal mevzuat şartlarına zamanında ve tam olarak uymayı vazgeçilmez bir yönetim kuralı olarak benimsemiş ve tüm iş süreçlerine uygulamıştır.

İnsan Kaynakları

Uluslararası iş etikleri ve dinamiklerini referans alan yönetim yaklaşımımız ile “Ailemiz” olarak gördüğümüz çalışanlarımızın bilgi seviyeleri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, Boran iş yaklaşımı ve düşünce yapısına uyumlu şekilde ekibimizin bir parçası olarak kendilerini hissetmeleri, pozitif yönlendirmeler ile doğru bir kariyer planlamasının oluşturulması ve kazanımlarının geliştirilmesi İnsan Kaynakları’ndaki yaklaşımımızdır.

| Farklı Ol mottomuza uygun olarak çalışanlarımızın bilgi, tecrübe, innovatif olma başta olmak üzere her açıdan farklı olmalarını, fark yaratmalarını ve farklı hissetmelerini sağlamak için en uygun çalışma ortamını ve çevresini oluşturabilmeyi hedefleriz.